धेरै रक्सी पिउने मानिसको कपाल झर्ने हुन्छ

धेरै रक्सी पिउने मानिसको कपाल झर्ने हुन्छ

४ फागुन काठमान्डौ । तपाईंको दिनमा कति कपाल झर्छ, कहिल्यै याद गर्नु भएको छ ,सायद छैन होला, कपाल झर्नु पनि...